Kik az ügyfeleim?

Ügyfeleim azok a kis és középvállalatok tulajdonosai, ill. vezetői, akik számára fontos személyiségük folyamatos fejlesztése, a szervezeten belül betöltött szerepük felismerése, tudatosítása. Ez egy folyamat, amelybe különböző mérföldköveket tűzünk ki együtt, és dolgozunk azon, hogy ezeket elérjük a coaching folyamat során. Azoknak a vezetőknek tudok leghatékonyabban segíteni, akik nyitottak az újszerű eszközök megismerésére és használatára, mellyel segíteni tudom őket. Olyan ügyfelekkel tudok igazán nagy eredményeket elérni, akik törekszenek rá, hogy környezetükben mindenki, így ők maguk is teljes mértében megvalósíthassák önmagukat, kiaknázhassák a bennük lévő lehetőségeket, a tudást és tapasztalatot. Segítségemmel képesek lesznek a szervezeten belül, ill. partnerekkel való problémák, konfliktusok nyílt, tudatos felvállalására; azok pozitív kiaknázására, a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazásával. Ennek eredményeként a coaching folyamat végére ügyfeleim a munkájuk és magánéletük során minden érintett fél számára előnyös, megelégedettséget hozó megoldásokat fognak tudni találni.

Mit csinálok, mihez értek?

Coaching munkáim során előtérbe helyezem a rendszerelméleti gondolkodást. Mit jelent ez? Egy-egy ember általában nem elszigetelten működik saját akaratából, hanem egy rendszernek a részeként. Ilyen rendszer lehet a magánéletben a család, a szakmai életben pedig a munkahely. Ez határozza meg a motivációt, a kapcsolatokat, a vezető-követői viszonyokat, társadalmai és magánéleti szerepeinket. Ennek következményeként pedig hol jobban, hol rosszabbul tudunk másokkal együttműködni és kommunikálni.

Coachként abban támogatom ügyfeleimet a közös munka során, hogy önismeretük fejlesztésével magukban mindezt meglássák, és tudatosan hasznosítani tudják. Abban segítek , hogy ki-ki a saját hitrendszeréből adódó gondolati blokkokat felismerje és segítségemmel feloldhassa, hogy aztán észrevegye az elé tárulkozó lehetőségeket.

Módszerem ’mellékhatásaként’ ügyfeleim nem csak saját működésüket értik meg sokkal jobban, hanem a másokkal történő együttműködésük kulcsát is. Így pedig képesek lesznek olyan munkatársakat maguk mellé választani (vagy olyan csapatba integrálódni), ahol saját legjobb énjüket tehetik be a közösbe, azaz teljesítményük is jelentősen jobb lesz.

Hogyan történik mindez a gyakorlatban?

 • Teret adok számukra, hogy kreatív, intuitív énjük ill. megérzéseik is aktív szerepet kapjanak – a racionális megfontolások mellett – a munkahelyi és magánéletbeli kapcsolatok és folyamatok alakítása során.
 • Elősegítem, hogy a komfortzóna elhagyása izgalmas kihívás legyen. Az érzelmek, mint jelzőrendszer fontosságának tudatosítása, a mindannyiunkban meglévő hasonló szükségletek, igények felismerése, helyzetek több szempontból való megfigyelési képességének elsajátítása, eredményességének megtapasztalása, az empátiás készség növelése hitem szerint elősegíti a konfrontatív, ill. kompromisszumos helyett a konszenzusra törekvő működési mód kialakítását. Ez az üzleti életben hosszú távon sikeres tevékenykedést tesz lehetővé.
 • Rendszerállítóként megmutatom ügyfeleimnek a szervezetek működésének rejtett törvényszerűségeit. Segítek felismerni, majd tudatosan kezelni ezt az – estlegesen rejtett – dinamikát.
 • Izgalmas eszközökkel hozzá tudok járulni stratégiai döntések meghozatalához, fejlesztési irányok, projektek, ill. megfelelő kollégák kiválasztásához.

Munkánk során megláthatják, hogy, családi mintáink, korábbi élményeink, érzelmeink, tudattalan tartalmaink milyen jelentős mértékben befolyásolják életünket, munkahelyi és magánéletbeli kapcsolatainkat, döntéseinket. Eszközt adok ezek kezeléséhez és tudatos használatához.  Angol és magyar nyelven is dolgozom.

Milyen vagyok én?

Munkám során maximális figyelemmel, empátiával fordulok ügyfeleim felé, támogatom őket kiteljesedésükben és önmegvalósításukban. Türelemmel, bizalommal, elfogadással és lelkesedéssel vagyok jelen a számukra. Kitartás és megbízhatóság jellemez, tiszta szívből hiszem, hogy etikus céljaink, vágyaink elérhetőek, megvalósíthatóak. Kedvelem a nyitottságot, kreatív hozzáállást, dolgok, helyzetek újszerű megközelítését. Őszinteséget adok és várok, elmondom, ha valamit másként látok, valamivel nem értek egyet, mivel hiszem, hogy a lehető legtöbb szempont figyelembe vételével bukkanhatunk a legjobb megoldásokra. Hiszem, hogy minél több választási lehetőségünk van, annál szabadabbak vagyunk. Pozitív szemléletemmel segítem az ügyfelek szárnypróbálgatását.

Szakterületeim kulcsszavakban:

 • kommunikáció fejlesztés
 • language coaching – coaching szemléletű nyelvoktatás
 • coaching típusú vezetés: önismeret, önbizalom, motiváció
 • kreativitás
 • kapcsolatok
 • munka-magánélet egyensúlya
 • női vezetők
 • vezetők – követők
 • kreatív konfliktuskezelés
 • stressz kezelés, burnout
 • nyilvánosság, nyitottság, együttműködés
 • rendszerállítás, szervezetállítás
 • Gestalt-technika
 • személyiségállítás (archetipusokkal)
 • családállítás (családi minták leképeződése munkahelyi környezetben)
 • Coaching folyamatokat vállalok mind magyar, mind angol nyelven.
Porkoláb Ildikó, coach

Porkoláb Ildikó

Elérhetőségek:

Email: 

porkolab.ildiko@gmail.com

Tel.: 06 30 961 4682

Web: astrolingva.hu

LinkedIn